Wspólnota AA - pytania i odpowiedziW dzisiejszym artykule znowu wchodzę na zupełnie inny temat. Chciałabym opowiedzieć trochę o Wspólnocie Anonimowych Alkoholików - w skrócie AA.
Więc zaczynamy,

Czym jest AA?

Jest to dobrowolna, samopomocowa wspólnota ludzi uzależnionych od alkoholu, którzy chcą żyć w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej utrzymywaniu.
W spotkaniach tej wspólnoty nie uczestniczy terapeuta, psycholog, lekarz - chyba, że sam jest uzależniony, wówczas uczestniczy na prawie członka.

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązywać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. (Preambuła AA)

Jakie warunki trzeba spełnić, aby być we wspólnocie?

Jedynym warunkiem, jest chęć zaprzestania picia alkoholu. W AA nie ma deklaracji przystąpienia na członka.
To Ty sam swoją obecnością decydujesz, że chcesz uczestniczyć w spotkaniach Anonimowych Alkoholików.
Nie ma formalnego przyjęcia na członka, rejonizacji,  z AA nie można nikogo usunąć.

Czy są jakieś opłaty związane z uczestnictwem?

Nie ma żadnych opłat. Wspólnota AA utrzymuje się z dobrowolnych datków osób obecnych na mitingu tzw. "kapeluszowego".
Są to zwyczajowo drobne kwoty zazwyczaj 3-5 zł wrzucane dobrowolnie.
Z tych datków grupa pokrywa wynajem lokalu i kupuje niezbędne rzeczy np. literaturę, kawę.

Czy wspólnota ma charakter religijny?

Nie, chociaż program AA, jest programem duchowym. Na spotkaniach nie rozważa się zasad wiary, dogmatów i podobnych treści religijnych.

Wobec tego dlaczego część grup odbywa spotkania przy kościele?

Wspólnota w Polsce powstała w czasach komunistycznych i kościoły jako pierwsze udzielały lokali na spotkania.
I ta tradycja przetrwała, jednak duchowni nie mieszają się do spotkań i programu AA.Czym jest program AA?

Program opiera się na 12 krokach i 12 tradycjach, przy czym kroki są programem zdrowienia dla każdego z uczestników, a tradycje są regulaminem postępowania w grupie i w całej wspólnocie.
Link do kroków i tradycji: https://aa24.pl/pl/12-krokow-aa/12-krokow-aa

Czy jest jakaś hierarchia we wspólnocie?

Podstawową jednostką wspólnoty, jest grupa AA. Grupa spotyka się na cotygodniowych spotkaniach, które trwają od 1 - 2 godzin.
Grupa jest niezależna w swoim postępowaniu, jedynym warunkiem jest przestrzeganie 12 tradycji.
W AA nie ma żadnej władzy, są tylko funkcje służebne. Nie ma także systemu kar np. zapicie nie powoduje wykluczenia z grupy.

Co się dzieje, gdy ktoś zapije?

Nic się nie dzieje, ma takie samo prawo uczestnictwa w spotkaniach jak każdy inny.

A jak ktoś przyjdzie pijany na spotkanie?

Każda grupa samodzielnie ten problem rozstrzyga. Między innymi niektóre grupy pozwalają na obecność osoby nietrzeźwej z zastrzeżeniem, że nie może się wypowiadać. Zazwyczaj zostaje dla niej przeznaczone ostatnie 10 minut spotkania.
Inne grupy nie tolerują osób pod wpływem alkoholu.

Na czym polega anonimowość w AA?

Anonimowość jest podstawą bytu wspólnoty, co wynika z samej nazwy. Ma ona trzy aspekty, z których najważniejszy gwarantuje bezpieczeństwo i swobodę wypowiedzi uczestników.
Zobowiązanie do zachowania anonimowości uczestniczy wypowiadają na koniec spotkania.
Z uwagi na to, że nie ma formalnych przyjęć na grupie uczestnicy przedstawiają się tylko z imienia lub pseudonimu.

Jak przebiega spotkanie grupy?

Spotkanie prowadzi uprzednio wybrany uczestnik, który ma określony przez grupę staż abstynencji.
Ma ono przebieg według zatwierdzonego scenariusza.
Zazwyczaj tematem spotkania jest określony krok lub tradycja.
Uczestnicy wypowiadają się po udzieleniu głosu przez prowadzącego we własnym imieniu i z własnego doświadczenia na dany temat.
Nie teoretyzują, nie krytykują i nie wprowadzają polemik.
Ważnym momentem na spotkaniu, jest część dotycząca aktualnych przeżyć emocjonalnych uczestników. Każdy może zgłosić swój problem, a osoby który miały podobny mogą opowiedzieć jak go rozwiązały.
Dyskusje nie podlegają podsumowaniu, ani ustaleniu jedynej słusznej zasady.Na czym polegają mitingi otwarte?

Na miting otwarty może przyjść każdy, także osoby, które nie utożsamiają się z problemem np. członkowie rodzin osób nadmiernie pijących, osoby zaniepokojone swoim stylem picia, dziennikarze, i wszyscy inni.
Na mitingach otwartych można zadawać pytania także wykraczające poza podany temat.
Apeluje się do uczestników o zachowanie anonimowości.

Jak grupa postępuje z uzależnionym, który po raz pierwszy przychodzi na miting?

Grupa wita serdecznie Nowicjusza i otacza go życzliwością.
Większość grup ma specjalny program na miting, w którym uczestniczy Nowicjusz np. inni uczestniczy opowiadają o swojej drodze do trzeźwości.
Nowicjusz na swoim pierwszym mitingu może zadawać pytania i przerywać wypowiedzi innych.

Kto to jest sponsor w AA?

Sponsorem w AA jest osoba, która przeszła cały program, stosuje go w życiu.
Ma on za zadanie wspomagać swojego podopiecznego w zrozumieniu programu i wdrażaniu go w życie.
Swoją życzliwością i cierpliwością pomaga podopiecznemu w zachowaniu abstynencji.
Większość sponsorów daje numer telefonu podopiecznemu i zezwala na kontakt poza mitingami zwłaszcza w trudnych emocjonalnie sytuacjach.

Czego AA nie robi?

- nie świadczy pomocy materialnej
- nie pomaga w uzyskaniu mieszkania, ani pracy
- nie wydaje zaświadczeń o uczestnictwie w grupie
- nie kontroluje członków
- nie poręcza zobowiązań.

Czy AA jest gwarancją trzeźwego życia?

Wspólnota nie gwarantuje trzeźwego życia, ale systematyczne uczestnictwo w spotkaniach grupy, rzetelne przerabianie programu, czytanie literatury AA znakomicie pomagają w utrzymaniu trzeźwości i budowaniu nowego życia bez alkoholu i innych środków zmieniających nastrój.

Jak odnaleźć grupę AA w moim mieście?

Można to zrobić na dwa sposoby:
1. Wejść na stronę: http://www.aa.org.pl/mityngi/ następnie wybrać na mapie swoje miasto.
2. Wpisać w Google "AA + nazwa swojego miasta".
Zapraszam również na stronę: www.aa.org.pl na której można więcej przeczytać o działaniu wspólnoty.

Jeżeli masz dodatkowe pytania lub wątpliwości napisz w komentarzu lub na adres e-mail: przyjacieleanonimowi@gmail.com

Pamiętaj, że nigdy nie jest za wcześnie, ani za późno, aby rozpocząć nowe życie  w trzeźwości!

Treść większego napisu

Napisz

Treść mniejszego napisu

do mnie

Napisz do mnie

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *